Teambuilding

“Sangeren & Psykologen” – faglige events med fokus på trivsel og samarbejde.

Hvem er vi?

Sangeren og Psykologen består af cand.psych. aut. Marika Tingleff og exam. sanger og stremmetræner Tomas Thordarson, som tager afsæt i hvert deres specialistområde når de, igennem unikke teamoplevelser, faglige oplæg og konkrete øvelser, klæder deres event-deltagere på med ny viden og indsigt i både dem selv som individer og i de grupper, de indgår i.

Vi faciliterer teamprocesser krydret med gode grin, store tanker og nye perspektiver!

Når Sangeren og Psykologen rykker ud, arbejder vi involverende med nye perspektiver og anderledes tilgange. Vi brænder igennem med både humor og dyb faglighed når vi tager fat i de aktuelle temaer som rører sig for deltagerne – både generelt i arbejdslivet og mere specifikt i deltagernes egne samarbejdsgrupper og teams. 

Nøglen i vores forløb er, at vi bringer fællesskabet i spil når vi, som facilitatorer, sætter fokus på hverdagens samarbejdstematikker som for eksempel “Tilbage efter Corona: Genopbyg dit team´s sammenhængskraft” og “Gør indtryk gennem dit udtryk”. Det gør vi gennem praktiske aktiviteter som fællessang, korøvelser og stemmetræning, og resultatet bliver fornyet arbejdsglæde og en revitalisering af teamet, der varer langt ind i arbejdslivet, når hverdagen genoptages.

Mere om os:

Marika Tingleff er uddannet Psykolog (cand. psych. aut), og har bred erfaring indenfor facilitering af udviklingsprocesser, coaching og positiv påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø. Hun samarbejder som konsulent med både private og offentlige virksomheder om at styrke kommunikationen og øge sammenhængskraften i teams og guider mennesker og virksomheder til eksempelvis styrket salg, samarbejde og bedre kommunikation. Med afsæt i moderne psykologisk forskning og teorier, leverer Marika tydelige analyser og indsigt som bringer klarhed over problematikker, som kan bremse  “den gode udvikling”.

Tomas Thordarson er sanger og stemmecoach (vinder af DMGP 2004) og underviser i stemmens muligheder og kraft via teambuilding og foredrag. Han har 20 års erhvervserfaring inden for salgsbranchen (B2C, B2B), og dynamikken imellem netop disse to brancher, har givet Tomas unikke redskaber til revitalisering af teams ude i erhvervslivet. Det kan handle om performance i teams eller mindfulness med konkrete værktøjer til at komme ned i gear og tilbage til arbejdsglæden.

Emner vi kan sammensætte vores events ud fra:

Kommunikation og samarbejde
Lær at kommunikere og at kommunikere dig – de forskellige kommunikationsformer fra dyb samtale til fremlæggelser og smalltalk; Vi har alle vores udfordringer. Her træner I netop det, der skal til at få jer ud af skallen og kommer fra dagen med nye input og afprøvede værktøjer. Samarbejde – Ønsker I en revitalisering af samarbejdet og et stærkere fundament for opgaveløsningen, er dette emne ideelt for jer. Med afsæt i eksempler fra jeres hverdag styrker vi grundlaget for samarbejde i de kollegiale relationer. Koblet med praktiske øvelser og humørfyldte interaktioner styrker vi sammenhængskraften i jeres team, så I vender tilbage til arbejdet med fornyet energi og mod på det daglige samarbejde. fixed mindset – Få redskaber til at ændre de dårlige vaner. Skab værktøjer til at se nye perspektiver i forskellige kontekster. Skab en forbedret arbejdsrytme, hvor du lærer at bryde de vante normer via relevante øvelser og betragtninger ud fra et fagligt synspunkt.

Mindfulness og stresshåndtering
Lær at få koncentration tilbage i dit arbejde. Få en mere meningsfyldt arbejdsdag med større fokus og ro omkring dig og dine kollegiale relationer. Her skaber vi et dybere bekendtskab til teknikkerne til bedre søvn, sundhed og koncentration via velkendte øvelser. I får afklaring på hvad det vil sige at øve mindfulness og hvordan det sagtens kan inkorporeres i en travl hverdag uden at man taber tråden. Mindfulness – Hvad er Mindfulness og hvordan kan det styrke jeres kollegiale fællesskab i hverdagen? Få bedre balance i livet – Lær at skabe den rette balance imellem arbejdsliv og fritid ved at øge dine kompetencer til at sige til og fra på de rigtige tidspunkter. Stress er et tema der berører de fleste arbejdspladser, og det, at tage ansvar i fællesskab for, at stressen håndteres før den får fat er en styrkelse af både lederes og medarbejderes modstandskraft overfor temaet stress. Gennem teoretisk viden og praktiske øvelser med bla. mindfulness får I værktøjskassen fyldt op med byggesten til et sundt stressberedskab i jeres afdeling eller team.
Isbad – (stresshåndtering). Her går vi i dybden med vejrtrækningsøvelser med afsæt i urgamle teknikker, som afhjælper stress generelt. Et program med stor fokus på hvad der sker med kroppens fysiologi når vi tager et isbad og hvilke regenererende egenskaber det har for en bedre arbejdsdag med fornyet vitalitet og styrke.

Teambuilding – en dag med sang og kollegialt fællesskab
Styrk motivation og arbejdsglæde gennem samvær og fælles udfordringer i en anderledes kontekst. Samvær og praktiske udfordringer i “det grønne klasseværelse” styrker kollegernes kendskab til egne og hinandens arbejdsformer, grænser og temperamenter. Sammen lærer I hinanden og jer selv bedre at kende, og så har vi det sjovt imens! Psykologiske mekanismer arbejder for os når vi lærer og udfolder os i nye rammer, og læringen bringes med hjem. Teambuilding via kor – musikalske teambuilding-øvelser med forankring i fællesskabets kraft. Vi skal synge i fællesskab, hvor vi mærker hvor eksplosiv en kraft sang er, både når man præsterer alene og når man yder samme mål.

Konflikthåndtering
Lær at undgå de klassiske faldgruber og rygmarvsreaktioner som gør, at konflikter ikke håndteres. Få værktøjer til konstruktiv konflikthåndtering som I kan bruge med det samme. Lær at sige fra uden at frygte konflikten og med afsæt i dine egne værdier.

Feedback
Det vigtigste grundværktøj i samarbejde er ærlig feedback. Med dette tema får I motioneret jeres kompetencer indenfor både positiv og negativ, (konstruktiv) feedback, og kommer hjem med øget vækst- og udviklingspotentiale i jeres samarbejde.

Stå med dit autentiske jeg
Bliv en bedre performer. Lær dit eget tydelige sprog at kende. Vi zoomer ind på jeres forskellige udtryk, og det indtryk det skaber hos modtageren. I får en dyb indsigt via øvelser som fremmer styrker og svagheder i en præsentation, og hvad kroppen afslører når vi ikke er klar over det. Kendskabet til jeres personlige virkemidler skaber den bedste spydspids for at fremme budskabet.
Mærk din stemme og løft dig selv. Træd frem og bliv løftet med stemmens klang og kraft. Her får i redskaber til at blive en bedre formidler via stemmes kraft. Der bliver skabt rum for at afprøve de mange facetter stemmen indeholder, og udforske hvordan vi i vort daglige sprog kan få flere nuancer i spil – ikke mindst når vi formidler og præsenterer ting i vort professionelle liv. 

Kan I se jer selv i disse temaer? Så overvej at invitere Sangeren og Psykologen med til jeres næste teamevent/ personaledag og lad os tage ansvar for indhold og output for jeres team